ติดต่อหน่วยงานภายใน
 
เรื่องที่สอบถาม หน่วยงาน
 การลงทะเบียนเรียนเกิน / น้อยกว่ากำหนด
 การขอลาพักการศึกษาของนักศึกษา
 การขอเข้ากลับศึกษาต่อของนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญา ตรี / โท / เอก
 เรื่องอาจารย์ที่ปรึกษา
 ตรวจสอบหลักฐานการสำเร็จการศึกษา
 ผลการเรียนของนักศึกษา
หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา
โทรศัพท์ 0-7428-7084
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
   
 ด้านวินัยนักศึกษา
 ทุนการศึกษาสวัสดิการต่างๆ ของนักศึกษา
 การฝึกงานภาคฤดูร้อนของนักศึกษา
 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับต่างประเทศ
 การทำกิจกรรมของนักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา
โทรศัพท์ 0-7428-7083
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
   
 เรื่องอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ หน่วยวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-7428-7111
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
เรื่องที่สอบถาม หน่วยงาน
 ระดับบัณฑิตศึกษา(ระดับปริญญาโท-เอก)
 การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
 ทุนการศึกษา
 การยื่นแบบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
 การลงทะเบียนเรียน
 คำร้องทั่วไป
 อื่นๆ
หน่วยบัณฑิตศึกษา
โทรศัพท์ 074287082
E-Mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 
 
Home ผู้ปกครอง ติดต่อหน่วยงานภายใน