โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"
วสท.CE PSU
          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์
ใช้รหัสต้นทุน วสท. สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย” วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา
08.30-12.15 น.ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวาระโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี (5 ทศวรรษ)
วิศวฯโยธา ม.อ."

 

วสท.CE PSU

ใบสมัคร  https://1drv.ms/b/s!AiDxDaem2cpCgWWVwOUbpXvvxEOb

 
Home ข่าว และ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"