กิจกรรม การบรรยายพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN1908               ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ "โอกาสและแนวทางการทำงานของอาจารย์และบุคลากร ม.อ. กับ โครงการ Thailand 4.0 และขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมสงขลา " โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ) ในศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00–13.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ของคณะวิศวฯ 

 

โดยมีกำหนดการ ดังนี้

เวลา 08.45 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หน้าห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์

09.00 - 09.15 น. กล่าวต้อนรับ โดย คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์)

09.15 - 12.30 น. บรรยายพิเศษในหัวข้อ

- เรื่อง “โอกาสและแนวทางการทำงานของอาจารย์และบุคลากร ม.อ. กับโครงการ Thailand 4.0 และขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมสงขลา โดยวิทยากร : ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ)

- เรื่อง “โครงการ Smart City”โดยวิทยากร : หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต) 12.30 – 13.30 น.

ถาม-ตอบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ปิดกิจกรรม

DSCN1829 

DSCN1908 

DSCN1912 

DSCN1917 

13510677 1048038258613890 545677600 n 

13521145 1048038261947223 310612113 n 

13530252 1048038255280557 1767370610 n 1

 

 
Home ข่าว และ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรม การบรรยายพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์