กิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : การนำเสนอปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม
DSCN1645       เมื่อวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 - 16.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์กำหนดจัดกิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : การนำเสนอปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม หัวข้อเรื่อง "การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีเป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3

 

 

 

DSCN1643

DSCN1645

DSCN1651

DSCN1654

DSCN1656

DSCN1657

 
Home ข่าว และ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ กิจกรรมจิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : การนำเสนอปัญหาและความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม