คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับ กฟผ.
DSCN1639           เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับ กฟผ. เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และเพื่อพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าของทั้งสองหน่วยงาน 

 

DSCN1607 

DSCN1613 

DSCN1615 

DSCN1627 

DSCN1637 

DSCN1639

 
Home ข่าว และ กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมประชุมหารือกับ กฟผ.