บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN0358       ตัวแทนจาก บริษัท สยามมิชลิน จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร  เป็นผู้รับมอบ  ณ ห้อง สำนักคณบดี
   
 
ผู้แทนจาก กฟผ. เข้ามอบกระเช้าแก่คณบดี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559
DSCN0349               เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ตัวแทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) เข้าพบ รศ.ดร. อุดมผล  พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบกระเช้า เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ ห้องสำนักคณบดี
 
งานวันเด็กแห่งชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี2559
1            เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานจอดรถข้างภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยมี รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ เป็นประธานในกล่าวเปิดพิธี
   
 
โครงการ "บัณฑิตเด่นผลงานเลิศ 1 เดือน 1 ความภาคภูมิใจ" คณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN0336         เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการ"บัณฑิตเด่นผลงานเลิศ 1 เดือน 1 ความภาคภูมิใจ" โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยเด่นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษาในการสร้างผลงานวิจัยที่ดีเยี่ยมต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งในแต่ละเดือนจะมีตัวแทนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในแต่ละภาคนำเสนองานวิจัยเด่นๆของภาควิชา  โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ 
 
พิธีมอบทุนรอบที่ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016)
DSCN0237           เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดพิธีมอบทุนรอบที่ 1 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC2016) โดยมีรศ.ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี
   
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 10 จาก 137
Home