การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 (SER 2016)
0    เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดร.ดุจดาว บูรณะพาณิชย์กิจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์ ดร.วิชัยรัตน์ แก้วเจือ ดร.วฤทธิ์ วิชกูล และดร.กิตติคุณ ทองพูล พร้อมด้วยนักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 35 ราย  ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และทรัพยากร ครั้งที่ 5 (SER 2016) ณ ห้อง 1310 อาคารเรียนรวม 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
โครงการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
436

   เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 เวลา  13.00-16.00  น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรีรัตน์ สกุลรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนำเสนอนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม (หัวหุ่นยนต์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลให้แก่นักศึกษา 

 
ผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เยือนคณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN1159

            เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

และทีมนักวิจัย ได้ต้อนรับและประชุมหารือด้านการวิจัย ในหัวข้อวิจัยเรื่อง "การแพทย์ฉุกเฉิน" ร่วมกับ ดร.ปวีณ นราเมธกุล ผู้บริหารจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) 

 
กิจกรรม “จิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ : แนะนำระบบบริหารงานวิจัย และการเสวนานักวิจัยใหม่”
P1018029

           เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์จัดกิจกรรม "จิบกาแฟนักวิจัยวิศวฯ :   แนะนำระบบบริหารงานวิจัยและการเสวนานักวิจัยใหม่" ณ ห้องประชุมมงคลสุข เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับระบบ     บริหารงานวิจัยของคณะฯให้แก่ อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัยของคณะฯ ตลอดจนการเสวนาด้านการ           วิจัยของอาจารย์ใหม่ที่อายุการทำงานไม่เกิน 6 ปี โดยรศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ เป็นประธานในการเสวนา

 
การอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นชีวิต (CPR)” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์
 DSCN1195
        เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมให้
แก่กลุ่มผู้นำกิจกรรมนักศึกษาคณะฯ ในหัวข้อ“การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นชีวิต (CPR)”
วิทยากรโดย ผศ.ดร.ปวีณ นราเมธกุล (สำนักจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉิน)
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 137
Home