โครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์ใช้รหัสต้นทุน วสท.สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย"
วสท.CE PSU
          ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ วิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง “การประยุกต์
ใช้รหัสต้นทุน วสท. สำหรับงานก่อสร้างในประเทศไทย” วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 เวลา
08.30-12.15 น.ณ ห้องหัวหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในวาระโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี (5 ทศวรรษ)
วิศวฯโยธา ม.อ."
 
กิจกรรม วิศวฯ ม.อ.วิชาการ 2559
psu-openhouse-2559 

    ด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงาน วิศวฯ ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2559 โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2559 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป มากกว่า 10,000 คน ภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงผลงานของนักศึกษาและการจัดประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาคณะฯ  ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้นอกเหนือการเรียนในห้องเรียน อีกทั้งภายในงานมีกิจกรรมและการประกวดแข่งขันต่างๆ มากมาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการประกวดผลงานด้านนวัตกรรมให้เยาวชนได้แสดงความรู้ความสามารถเพื่อแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน โดยในปีนี้ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ดังนี้

 
กิจกรรม การบรรยายพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์
DSCN1908               ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรม บรรยายพิเศษ "โอกาสและแนวทางการทำงานของอาจารย์และบุคลากร ม.อ. กับ โครงการ Thailand 4.0 และขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมสงขลา " โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ (ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ) ในศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00–13.30 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุข ซึ่งมีวัตถุประสงค์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรกับคณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากร ของคณะวิศวฯ 
 
ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานในงานมหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
20160616 112451

     นายสุภัท กุขุน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงานกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา 36 องค์กร โดยในคราวนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและส่งเสริมให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ฝึกทักษะและมีการปฏิบัติงานเพื่อการเป็นวิศวกรที่มีความพร้อมในอนาคตทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยพิธีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงาน “มหกรรมสานพลังประชารัฐ  สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559  จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 12 สงขลา

 
เปิดใช้อย่างเป็นทางการกับงานวิจัยทางม้าลาย 3 มิติ
DSCN1679      กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะดำเนินการศึกษาวิจัยทางข้ามม้าลาย 3 มิติ ที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้ถนน (Road Users) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรเมศวร์ เหลือเทพ เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ ร่วมกับ นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ โดยเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 รองศาสตราจารย์ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ ร่วมกับผู้บริหารจากกรมทางหลวงชนบท
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 137
Home